GIỚI THIỆU

Huyền Đá hội tụ độ nghệ nhân chết tác đá giỏi, tạo ra những sản phẩm đá chất lượng cao, thẩm mĩ cao.

Thông tin liên hệ:

  • Khúc Thị Huyền
  • Địa chỉ:Xóm 3 Thôn Cổ Điển, xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, Hà Nội
  • SĐT: 0929.229.089
  • Email: khuchuyen92@gmail.com
  • Website: www.huyenda.com